Järgne meile:

Võrgu- ja turvalahendused

Kogenenud meeskond ja kvaliteetne tugi

Planeerime ja paigaldame sinu ettevõtte vajadustest lähtuvad võrgu- ja turvalahendused. Nõustame lahenduste planeerimisel ning aitame paigaldatud lahendusi hallata ja hooldada.

Kuidas IT allhange töötab ?​

1

Viime läbi auditi

2

Sõlmime lepingu

3

Hoolitseme IT-ülesannete

4

Saadame rapordid

Meie võrgu- ja turva teenused

  • Koolitame töötajaid uuendatud süsteemi kasutama
  • Koostame taasteplaanid
  • Ehitame IT-võrgu, seadistame turvalisuse tasemed
  • Tellime sobiva riist- ja tarkvara, teostame paigalduse
  • Arvestame kliendi vajadusi ja turvanõudeid, tagame nende täitmise

Uue põlvkonna turvalahendus kaitseb ettevõtte privaatvõrku ja takistab pahatahtlike rünnete levikut sisevõrgus.

Meie pakutavad turvalahendused sisaldavad uue põlvkonna tulemüüri, Wifi seadmeid ja teisi vajalikke võrguseadmeid ning nendega kaasnevaid tarkvaralitsentse.

Uue põlvkonna seadmed võimaldavad kasutada VPN ehk virtuaalset privaatvõrku ja kahetasemelist autentimist, mis tagab üle ebaturvalise kanali turvalise ühenduse ettevõtte sisevõrku. VPN-ühendus garanteerib andmeside turvalisuse kontorist eemal asuva kasutaja jaoks ning võimaldab ühendada mitme erineva kontori võrgud ühtseks võrguks.

IT halduse eelised

Kirjutage meile !