Järgne meile:

IT Audit

Mis on IT Audit ?

IT-audit on infotehnoloogia kulude optimeerimise, praeguste ja tulevaste kulude vähendamise alus ning praktiliselt ainus vahend IT hetkeseisu, selle efektiivsuse ja arenguperspektiivide usaldusväärseks hindamiseks. Teisest küljest võimaldab IT-audit võrrelda kulusid, mida teie ettevõte infosüsteemile teeb, ja selle tegelikku tulu äritegevusele. Lihtsamalt öeldes aitab IT-audit määrata kogu IT-taristu efektiivsust.

Ettevõtte infosüsteemi auditi peamised eesmärgid

  • Infosüsteemi probleemide tuvastamine ja analüüs, nende kõrvaldamise optimaalsete võimaluste väljatöötamine.
  • IT-audit vastab küsimusele, kuidas IT-lahendused ja teie organisatsioonis olemasoleva infosüsteemi organisatsiooniline struktuur vastavad ärieesmärkidele
  • IT-audit võimaldab hinnata infosüsteemi rahvusvahelistele standarditele vastavust ja seda õigeaegselt kaasajastada.
  • Audit võib olla suunatud uute süsteemide väljatöötamise ja juurutamise analüüsimisele
  • IT-audit võimaldab hinnata infosüsteemide hoolduse ja tehnilise toe efektiivsust
  • IT-audit on nii kulude optimeerimise probleemide lahendamise algetapp kui ka infoturbesüsteemi auditi lahutamatu osa

IT auditi meetodid

Järgnevalt on toodud IT-auditi erinevad viisid

Ekspressaudit tehakse kõige sagedamini enne kavandatud IT-taristu muutmise projekti. Selline IT-infrastruktuuri kontroll hõlmab töökohtade, serverite, võrguseadmete, installitud tarkvara hindamist ja mõnikord ka kasutajauuringuid.

Audititeenistuse tulemuste põhjal tehakse järeldused, milliseid töid projektiga vaja läheb, millist ettevalmistust on vaja, kui kaua see aega võtab ja kui palju see maksma läheb.

Tervikliku IT-auditi käigus uurivad nad põhjalikult ettevõtte IT-taristut, absoluutselt kõiki selles olevaid IT-protsesse alates kasutatavatest seadmetest ja tarkvarast kuni IT-töötajate kvalifikatsioonini.

Suunatud IT-audit on kindlale valdkonnale (võrk, serverid, tarkvara) suunatud audit. Sellise kontrolli käigus saate konkreetse süsteemi kohta täieliku raporti ja plaani puuduste kõrvaldamiseks.

IT auditi aruanne

IT infrastruktuuri üldkirjeldus

IT infrastruktuuri üldkirjeldus

Ärirakenduste ja -teenuste infrastruktuur

Ärirakenduste ja -teenuste infrastruktuur

Tuvastatud probleemid ja riskid

Tuvastatud probleemid ja riskid

IT halduse eelised

Kirjutage meile !